• +31 6 11108937
 • ma t/m do 8:30 - 21:30, vrij 8.30 - 21.00, za 9:00 - 15:00, zo 9:00 - 13:00

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Aanmelding

 1. Aanmelding als MAAK ME FIT-lid vindt plaats door het inschrijfformulier aan de balie volledig in te vullen . Het lidmaatschap vangt aan, op de datum van ingang, zoals op het inschrijfformulier staat aangegeven en nadat de aspirant MAAK ME FIT-lid het inschrijfformulier in de club heeft ondertekend. Het inschrijfgeld bedraagt € 10,-.
 2. Tijdens het eerste bezoek aan MAAK ME FIT vestiging ontvangt het lid op vertoon van een geldig legitimatiebewijs de MAAK ME FIT pas. Uitsluitend op vertoon van een geldige MAAK ME FIT pas krijgt een lid toegang tot de activiteiten .Jongeren tussen de 12 en 16 jaar, die in bezit zijn van een MAAK ME FIT pas, krijgen uitsluitend toegang tot de vestiging na ondertekening van ouder/voogd. De ouders/voogd zijn verantwoordelijk voor het betalen van het lidmaatschap.
 3. Als aanmelding geschiedt via de werkgever (bedrijfsfitness), dan zorgt de werkgever voor de benodigde persoonsgegevens van deelnemende werknemers. Na inzending van de formulieren met persoonsgegevens van deelnemende werknemers, maakt MAAK ME FIT de passen aan die werknemers op vertoon van een geldig legitimatiebewijs persoonlijk af kunnen halen bij
 4. MAAK ME FIT doet niet aan restitutie.

MAAK ME FIT De werknemer tekent voor ontvangst van zijn pas.

De pashouder blijft te allen tijde aansprakelijk voor het gebruik en/of misbruik van de pas. Gebruik van de MAAK ME FIT pas is persoonsgebonden. De pas is dus niet overdraagbaar.

 1. Bij verlies of diefstal of anderszins in het ongerede raken van de MAAK ME FIT pas, blijft de betalingsverplichting voor het lopende lidmaatschapsjaar onverminderd van kracht. Een vervangende pas kan tegen betaling van € 5,- worden verkregen.
 2. Een pashouder die opnieuw een fitness abonnement wil afsluiten bij MAAK ME FIT is niet (opnieuw) inschrijfgeld verschuldigd.

Artikel 2: Lidmaatschap, termijn en betalingsvoorwaarden

 1. Een lidmaatschap bij MAAK ME FIT kan op elk gewenst moment ingaan en is altijd voor de duur van minimaal een maand, halfjaar of jaar.
 2. Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar. Betaling dient te geschieden via automatisch incasso . Betaling per factuur is mogelijk tegen een toeslag van € 2 per factuur.
 3. Bij een niet tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag, bijvoorbeeld als gevolg van om welke reden dan ook, wordt de betaling na een 14 dagen nogmaals aangeboden. Er wordt € 5,- administratiekosten in rekening gebracht en het lid/opdrachtgever krijgt 14 dagen de gelegenheid om het verschuldigde bedrag te voldoen. Indien het lid na deze periode van 14 dagen in gebreke gebleven is, wordt de vordering uit handen gegeven. Alle kosten die hiervoor gemaakt worden zijn voor rekening van de pashouder/opdrachtgever.
 4. De MAAK ME FIT pas wordt geblokkeerd zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan. Het lid kan dan de toegang tot de activiteiten worden geweigerd. MAAK ME FIT is gerechtigd bij een betalingsachterstand de relatie met het lid te beëindigen, zonder dat de betalingsverplichting vervalt.
 5. MAAK ME FIT behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen. Tenminste 1 maanden voor een prijswijziging worden de leden hiervan in kennis gesteld. Voor de lopende contractduur worden de prijzen niet gewijzigd.

Artikel 3: Trainingstijden en trainingen

 1. MAAK ME FIT behoudt zich het recht voor om trainingstijden, -plaats, -programma’s e.d. te wijzigen.
 2. Als het lid geen gebruik maakt van het recht tot onbeperkt trainen of deelnemen aan cursusonderdelen en/of -activiteiten, die aangeboden worden door MAAK ME FIT, vindt geen restitutie van de contributie plaats.
 3. Is de opkomst voor een groepsles minder dan 3 personen wordt er een halve les gegeven. Bij 1 persoon zal de les niet door gaan.
 4. Op officiële en erkende feestdagen en 2 weken per jaar is MAAK ME FIT gerechtigd gesloten te zijn.

Artikel 4: Beëindigen

 1. Het lidmaatschap opzeggen moet en kan alleen via het invullen van het daarvoor bestemde opzegformulier verkrijgbaar zijn aan de balie.
  Andere opzeg methodes  worden niet geaccepteerd door Maak me fit

artikel 2. tot wederopzegging wordt het lidmaatschap per maand automatisch verlengd.

 1. De opzegtermijn bedraagt een kalendermaand voor de datum waarop het lidmaatschap afloopt voor de 1e van de volgende maand, met inachtneming van artikel 2.
 2. MAAK ME FIT is gerechtigd in het lopende contract de korting terug te rekenen indien het lidmaatschap eerder word afgebroken/opgezegd met een opzegtermijn van 1 losse maand € 40.00 .
 3. MAAK ME FIT behoudt zich het recht voor bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag, een lidmaatschap te beëindigen zonder teruggave van betaling en zonder dat de betalingsverplichting voor het lopende jaar vervalt.
 4. Bij het tussentijds beëindigen van het contract door ziekte of blessure is een doktersverklaring noodzakelijk.

Artikel 5: Risico en aansprakelijkheid

 1. Het gebruik maken van de apparatuur, het volgen van lessen of van cursusonderdelen en/of –activiteiten bij MAAK ME FIT is geheel voor eigen risico van het lid.
 2. MAAK ME FIT aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van het lid.
 3. MAAK ME FIT aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het lid.

Artikel 6: Huisregels

 1. Het lid wordt geacht op de hoogte te zijn van de huisregels hiernaar te handelen.
 2. De algemene voorwaarden en de huisregels van MAAK ME FIT staan op de website www.sportcentrummaakmefit.nl en zijn bij de balie op te vragen.

Artikel 7: Rechtstoepassing

 1. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten door of met MAAK ME FIT aangegaan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen het lid en MAAK ME FIT, zullen worden beslecht door een bevoegde rechter in het arrondissement waar MAAK ME FIT is gevestigd.
 3. Door zijn inschrijving verklaart het lid de algemene voorwaarden en de huisregels van MAAK ME FIT te accepteren.

Artikel 8: Winacties

 1. Gewonnen prijzen/abonnementen zijn niet overdraagbaar.
 2. Prijzen/abonnementen dienen binnen 30 dgn opgehaald/of gebruikt te worden.
 3. Gewonnen prijzen /abonnementen zijn niet om te wisselen in contant geld.
 4. Over de uitslagen van de trekkingen van de gewonnen prijzen wordt niet gecorrespondeerd.

Bedrijfsfitness

Image

Openingstijden

Maandag  8.30 - 21.30
Dinsdag  8.30 - 21.30
Woensdag  8.30 - 21.30
Donderdag  8.30 - 21.30
Vrijdag  8.30 - 21.00
Zaterdag  9.00 - 15.00
Zondag  9.00 - 13.00

Klik hier voor afwijkende openingstijden

Locatie en contact

Oostwal 21
1747 EZ Tuitjenhorn
+31 6 11108937

KvK  73824879
Contactformulier
Facebook